Journalist_och_föreläsare___Galaxia_Wall

Galaxia Wallin

Journalist, Författare & Föreläsare

Jag vill alltid veta mer och styrs av en inre vilja som driver mig att undersöka och utforska.

 

FÖRELÄSNINGAR

HEDERSKULTUR

Vad är hederskultur och vad är skillnaderna mellan hedersvåld och mäns våld mot kvinnor? Är hedersförtryck ett svenskt företeelse eller ett importerat problem? Varför är det så känslig att prata om hederskultur i Sverige? Är det rasistiskt att prata om dåliga inslag i vissa kulturer? Viktigast av allt, hur vi kan förebygga hedersproblematiken och hjälpa de utsatta människor som lever i Sverige vars rättigheter kränks dagligen! En föreläsning som fördjupar din kunskap och ge dig inspiration och verktyg du kan behöva i ditt arbete. 

#METOO 2.0

När #MeToo bröt tystnaden, blev tystnaden allt påtagligare för en grupp kvinnor. De som skulle utsätta sig för fara ifall de trädde fram och berättade. #UnderYtan är till för hedersförtryckta kvinnor som inte kan engagera sig i MeToo-rörelsen. #UnderYtan är ett upprop som lyfter fram hedersförtryckta kvinnors utsatthet och inkluderar de kvinnorna i #MeToo. #UnderYtan ta MeToo framåt och uppåt och skapa MeToo 2.0 som drar fram ur djupet det som vissa kraftfullt försöker hålla kvar där nere. 

INTEGRATION

Invandrare, är de en pusselbit eller ett besvär? Handlar integration enbart om flyktingar och nyanlända? Behöver inriksfödda integrera sig i sitt eget land också? och vilka andra insatser behövs för att bygga ett sammanhållet samhället där alla har samma rättigheter och skyldigheter?

En föreläsning som tar upp känsliga frågor som många undviker. En föreläsning som dyker ner i kulturkrockar, integration, demokrati och jämlikhet  och tvivlar inta att  ifrågasätta identitetspolitik. 

MÅNGFALD OCH RASISM

Mångfaldssatsningar uppfattas nuförtiden som något gott, självklart, och extra positivt. Näringsliv precis som media och politik strävar efter att spegla samhället som det ser ut. Men hur ser samhället ut och varför speglas samhället allt för ofta med fokus på etnicitet eller religion? Hur kan vi bekämpa den riktiga rasismen utan att falla i den ytliga mångfaldens fälla. 
En föreläsning som utvidgar perspektiv kring jämställdhet, mångfald och rasism. 

OM MIG

Foto_ Sanna Percivall.jpg

"Frågetecknet" kallades jag när jag var barn. Jag ställde frågor för att jag var nyfiken och ville veta. Min familj och mina lärare tyckte att mina frågor var udda, jobbiga och för många. Jag anpassade mig och började fundera tyst istället. Ett papper och en penna klagade aldrig på mina frågor och idéer. Där föddes mitt intresse för skrivande!​ Numera skriver jag debattartiklar i olika tidningar och är krönikor för Personal&Ledarskap

Bakgrund

Jag är född och uppvuxen i Syrien och sedan 2011 bosatt i Sverige. Jag är utbildad ekonom och personalvetare vid Damaskus Universitet och arbetade inom båda dessa områden. Samtidigt engagerade jag mig i samhällsfrågor såsom hedersförtryck, yttrandefrihet, barns och kvinnors fri- och rättigheter. Att försvara mänskliga rättigheter i en diktatur har dock sitt pris. Läs gärna förordet i min bok "Fånge i Hederns Famn" om du vill veta mer om det.

Arbete

Idag driver jag TootaPen bokförlag, det första förlaget i Norden som ger ut böcker skrivna av barn. Jag konsulter som personalvetare och yrkescoach och integrationsrådgivare. Jag föreläser om ledarskap, integration och hederskultur. Jag har förläst under 2019 i drygt än 100 kommuner.

Engagemang i Sverige

Efter cirka tre månader började jag engagera mig i samhällsfrågor i mitt nya land Sverige. Strax därefter grundade jag ett hälsofrämjande projekt som knöt samman skrivande med välbefinnande. Syftet var att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga, samt att skapa möjligheter för barn att göra sina röster hörda. Jag är grundare av (JAMOKRATI)- Centrum för Jämlikhet och Demokrati, som verkar för jämlikhet, yttrandefrihet 

samt barns och kvinnors fri- och rättigheter.
MeToo 2.0

I kölvattnet av #MeToo startade jag #UnderYtan som är det första och enda uppropet mot hedersvåld i Sverige. Målet att inkludera de kvinnorna som inte kan engagera sig i rörelsen. Lite senare tog jag även initiativet till ett till upprop #JagVittnar som är ett MeToo- upprop för ex Jehovas Vittne. 

 
 
Ta vara på livets allra bästa gåva och älska dina barn ovillkorligt. Tvinga aldrig dina religiösa, filosofiska eller politiska övertygelser på dem. Låt dem välja sina livsåskådningar och sina egena väger. Visst de är dina barn, men de är fria och självständiga indivivder.

kontakta mig

Tack! Meddelande är nu skickat.

Följ mig

 
  • Facebook - svarta cirkeln
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2018 Galaxia Wallin