August 1, 2018

I uppropet #UnderYtan vittnade kvinnor som lever under hedersförtryck om sin skräck och sina ofria liv och om hur övergrepp och våldtäkter i hederskontexten blir en dubbel börda att bära. Nu har vi träffat jämställdhetsminister Lena Hallengren och överlämnat det materi...

Please reload

Följ mig